Egen produktion

Vælg Mondo Mar for kvalitetens skyld

Vi leverer præcis de udskæringer, du ønsker
altid i den bedste kvalitet

Du kan få leveret dine ordrer og forædlinger, som du ønsker dem – vi er fleksible, hurtige og har erfaringen. Skal det være hel fisk, fisk uden hoved, fileter med forskellige trim (både hånd- og maskinskårne), er vores medarbejdere parat til at hjælpe og er hver dag i tæt afstemning med produktionen.

Fersk hel fisk Fersk fisk hel
Fersk fisk uden hoved Fersk fisk uden hoved
Fersk filet med forskellige trim Fersk filet med forskellige trim
Fersk filet Mondo kvalitet Fersk filet Mondo kvalitet

Torsk (Gadus Morhua)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet

torsk


Mørksej (Pollachius Virens)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet

Mørksej


Kulmule (merluccius merluccius)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trim

Kulmule


Havtaske (Lophius Piscatorius)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trim

 


Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Fersk fisk helFersk fisk uden hoved

 


Helt (Coregonus laveratus)

Fersk fisk helFersk fisk uden hoved

 


Hornfisk (Belone belone)

Fersk fisk helFersk fisk uden hoved

 


Blæksprutte (Loligo vulgaris)

Fersk fisk hel

 


Laks (Salmon Salar)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim

Laks


Skærising (Glyptocephalus cynoglossus)

Fersk fisk hel

 


Søtunge (Solea solea)

Fersk fisk hel

 


Pighvar (Psetta maxima)

Fersk fisk hel

Pighvar


Slethvar (Scophthalmus rhombus)

Fersk fisk hel

 


Rødtunge (Microstomus kitt)

Fersk fisk hel

 


Rødspætte (Pleuronectes platessa)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim

 


Skrubbe (Platichthys flesus)

Fersk fisk hel

 


Makrel (Scomber scombrus)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet

 


Sild (Clupea harengus)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim

 


Muslinger (Mytilus edulis)

Fersk fisk hel

Blåmusling


Kammuslinger (Pecten Maximus)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet

 


Sandart (Sander lucioperca)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim

 


Aborre (Perca fluviatilis)

Fersk filet med forskellige trim

 


Gedde (Esox lucius)

Fersk fisk hel

 


Dorade (Sparus aurata)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim

Dorade


Havbars (Dicentrarchus labrax)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim

 


Pighaj (Squalus acanthias)
Buglapper

Fersk filet med forskellige trim

 


Ørred (Salmo trutta)

Fersk fisk hel

 


Kiledørred (Salvelinus alpinus)

Fersk fisk hel

 


Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

Fersk fisk hel

 


Lange (Molva molva)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim

 


Hvilling

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trim

 


Lyssej

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet

 


Hellefisk (Reinhardtius Hippoglossoi)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trim

 


Havkat (Anarhichas Lupus)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet

 


Hellefisk (Reinhardtius Hippoglossoi)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet

 


Rejer (Pandalus Borealis)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet

 


Rokke (Dipturus batis)

Fersk filet med forskellige trim

 


Rødfisk (sebastes marinus)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim

 


Saltet torskefilet

 


Produkter i lage

 


Røgvarer

 


Kilde Billeder: 2 gange om ugen