Egen produktion

Vælg Mondo Mar for kvalitetens skyld

Vi leverer præcis de udskæringer, du ønsker
altid i den bedste kvalitet

Du kan få leveret dine ordrer og forædlinger, som du ønsker dem – vi er fleksible, hurtige og har erfaringen. Skal det være hel fisk, fisk uden hoved, fileter med forskellige trim (både hånd- og maskinskårne) eller vores eget Mondo Brand, der er specialprodukter – kvalitet i særklasse og eksklusivt pakket med sort markering. Vores medarbejdere er parat til at hjælpe og er hver dag i tæt afstemning med produktionen.

Fersk hel fisk Fersk fisk hel
Fersk fisk uden hoved Fersk fisk uden hoved
Fersk filet med forskellige trim Fersk filet med forskellige trim
Fersk filet Mondo kvalitet Fersk filet Mondo kvalitet
Frossen fisk Frossen fisk

Torsk (Gadus Morhua)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet 

torsk


Mørksej (Pollachius Virens)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet 

Mørksej


Kulmule (merluccius merluccius)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trim Frossen fisk

Kulmule


Havtaske (Lophius Piscatorius)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trim Frossen fisk

 


Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)

Fersk fisk helFersk fisk uden hoved Frossen fisk

 


Helt (Coregonus laveratus)

Fersk fisk helFersk fisk uden hoved 

 


 Hornfisk (Belone belone)

Fersk fisk helFersk fisk uden hoved 

 


Blæksprutte (Loligo vulgaris) 

Fersk fisk hel 

 


Laks (Salmon Salar)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim 

Laks


Skærising (Glyptocephalus cynoglossus)

Fersk fisk hel 

 


Søtunge (Solea solea) 

Fersk fisk hel 

 


Pighvar (Psetta maxima)

Fersk fisk hel 

Pighvar


Slethvar (Scophthalmus rhombus) 

Fersk fisk hel 

 


Rødtunge (Microstomus kitt)

Fersk fisk hel 

 


Rødspætte (Pleuronectes platessa)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim Frossen fisk

 


Skrubbe (Platichthys flesus)

Fersk fisk hel 

 


Makrel (Scomber scombrus)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet Frossen fisk

 


Sild (Clupea harengus)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim 

 


Muslinger (Mytilus edulis) 

Fersk fisk hel 

Blåmusling


Kammuslinger (Pecten Maximus)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet Frossen fisk

 


Sandart (Sander lucioperca)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim 

 


Aborre (Perca fluviatilis)

Fersk filet med forskellige trim 

 


Gedde (Esox lucius)

Fersk fisk hel 

 


Dorade (Sparus aurata)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim Frossen fisk

Dorade


Havbars (Dicentrarchus labrax)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim Frossen fisk

 


Pighaj (Squalus acanthias)
Buglapper

Fersk filet med forskellige trim 

 


Ørred (Salmo trutta)

Fersk fisk hel 

 


Kiledørred (Salvelinus alpinus)

Fersk fisk hel 

 


Kuller (Melanogrammus aeglefinus)

Fersk fisk hel 

 


Lange (Molva molva)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim 

 


Hvilling

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trim 

 


Lyssej

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet Frossen fisk

 


Hellefisk (Reinhardtius Hippoglossoi)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trim 

 


Havkat (Anarhichas Lupus)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet Frossen fisk

 


Hellefisk (Reinhardtius Hippoglossoi)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet Frossen fisk

 


Rejer (Pandalus Borealis)

Fersk fisk helFersk fisk uden hovedFersk filet med forskellige trimFersk filet Mondo kvalitet Frossen fisk

 


Rokke (Dipturus batis)

Fersk filet med forskellige trim 

 


Rødfisk (sebastes marinus)

Fersk fisk helFersk filet med forskellige trim 

 


Saltet torskefilet

   


Produkter i lage 

 


Røgvarer 

 


Kilde Billeder: 2 gange om ugen